o miłości

- Jedno jest tylko w życiu szczęście: kochać i być kochanym.
/G. Sand

- Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary.
/F.Salezy

- Kochać kogoś - znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.
/F. Mauriac

- Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.
/A. de Saint-Exupéry

- Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać - a nie otrzymywać.
/B. Brecht

- Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią na pustyni.
/B. Prus

- Miłość pozwala widzieć to, czego inni nie widzą.
/M. Quoist

Nie sztuka być miłym, kiedy się kocha, lecz kiedy już kochać się przestało.

/A. A. Konar

- Niedojrzała miłość mówi: kocham cię, ponieważ cię potrzebuję. Dojrzała mówi: potrzebuję cię, ponieważ cię kocham.

/E. Fromm

- Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.

/V. de Lima Barreto

- Prawdziwa miłość, choćby wygasła, pozostaje czymś wielkim.
/T. Dołęga-Mostowicz

- Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania.
/R. Poulet

 Trzeba być trochę podobnym, by się rozumieć - nieco różnym by się kochać.
/P.Gen

- Tylko miłość potrafi zatrzymać czas.
/M. Proust